Semantički okvir: Dobrobit


Glosirano ime Wellbeing
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir WELLBEING

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDobrobit
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeDobro
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadobrobit.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime