Semantički okvir: Dobra društvena klasa


Glosirano ime High social class
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Društveno-politički okviri
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir High social class

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDobra društvena klasa
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeDruštvena klasa
Povezani opis
Aktivni ovirDobra društvena klasa
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeLoša društvena klasa
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime