Semantički okvir: Distalni prostorni odnos


Glosirano ime Distal spatial relation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDistalni prostorni odnos
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeAdlokativni prostorni odnos
Povezani opis
Aktivni ovirDistalni prostorni odnos
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeUdaljavanje
Povezani opis
Aktivni ovirDistalni prostorni odnos
Povezani tip odnosaperspektiva na
Povezano imeDaljina
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadalek
Lemaudaljen


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime