Semantički okvir: Dio tijela


Glosirano ime Body part
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Body part

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDio tijela
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeTijelo
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadio.n
Lematijelo.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime