Semantički okvir: Dio/cjelina


Glosirano ime Part/whole
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Part whole

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDio/cjelina
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeCjelina
Povezani opis
Aktivni ovirDio/cjelina
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeDio
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadio.n
Lemacjelina.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime