Semantički okvir: Dijete


Glosirano ime Child
Opis Čovjek od rođenja do početka sazrijevanja
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri živih entiteta
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDijete
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeMaloljetnik
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadijete.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime