Semantički okvir: Davanje


Glosirano ime Giving
Opis Proces u kojem davatelj daje objekt primatelju.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Giving
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Give

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogedavatelj
Uloga u FrameNetudonor
Definicija uloge
Glosirana uloga
Tip uloge
Ime ulogeprimatelj
Uloga u FrameNeturecipient
Definicija uloge
Glosirana uloga
Tip uloge
Ime ulogeobjekt
Uloga u FrameNetutheme
Definicija uloge
Glosirana ulogathema

Povezani okviri:
Aktivni ovirDavanje
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imePosjedovati
Povezani opisDavatelj posjeduje objekt koji daje
Aktivni ovirDavanje
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imePrimati
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadavati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime