Semantički okvir: Cjelina


Glosirano ime Whole
Opis Ono što je cijelo i čitavo, što uključuje sve svoje sastavnice, članove ili dijelove
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirCjelina
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeObjekt
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemacjelina.n
Lemacijel.a
Lemacio.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime