Semantički okvir: Cilj


Glosirano ime Destination
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Destination

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirCilj
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeKretanje prema cilju
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemacilj.n
Lemaodredište.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime