Semantički okvir: Bogatstvo


Glosirano ime Wealth
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Wealth

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirBogatstvo
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeEkonomski status
Povezani opis
Aktivni ovirBogatstvo
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeSiromaštvo
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemabogatstvo.n
Lemabogat.a
Lemabogatiti.v
Lemaobogatiti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime