Semantički okvir: Blizina


Glosirano ime Closeness
Opis Malen razmak između dviju točaka ili dvaju predmeta.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Closeness

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirBlizina
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imePribližavanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemablizina.n
Lemablizu.adv


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime