Semantički okvir: Artefakt


Glosirano ime Artifact
Opis Predmet koji je načinio čovjek; umjetna tvorevina koja ima određenu namjenu.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Artifact
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Artifact

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogevrsta
Uloga u FrameNetuType
Definicija uloge
Glosirana ulogatype
Tip uloge
Ime ulogematerijal
Uloga u FrameNetuMaterial
Definicija ulogetvar od koje je artefakt načinjen
Glosirana ulogamaterial
Tip uloge
Ime ulogesastavnica
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogedio artefakta
Glosirana ulogacomponent
Tip uloge
Ime ulogenamjena
Uloga u FrameNetuUse
Definicija ulogeradnja u kojoj se artefakt upotrebljava
Glosirana ulogause

Povezani okviri:
Aktivni ovirArtefakt
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeObjekt
Povezani opis
Aktivni ovirArtefakt
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeEntitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaartefakt.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime