Semantički okvir: Apstraktni entitet


Glosirano ime Abstract entity
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri apstraktnih entiteta
Tagovi
Tip
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Abstract entity

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirApstraktni entitet
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeEntitet
Povezani opis
Aktivni ovirApstraktni entitet
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeFizički entitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaapstraktan.a
Lemaentitet.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime