Semantički okvir: Aktivnost


Glosirano ime Activity
Opis Bilo kakvo određeno djelovanje.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Activity
Other aliases
Napomene Ostala značenja: 1. osobina onoga koji je aktivan; 2. tjelesni proces, organski proces koji se događa u tijelu (npr. tjelesna aktivnost, respiratorna aktivnost, srčana aktivnost) 3. kem. fizikalna veličina koja opisuje brzinu raspada jezgri ili čestica 4. prirodni proces, proces koji postoji u prirodi ili se događa pod utjecajem prirodnih sila (vulkanska aktivnost, seizmička aktivnost)
Hijerarhija Okviri djelovanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Activity

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadjelovanje.n
Lemaaktivnost.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime