Semantički okvir: Adlokativni prostorni odnos


Glosirano ime Adlocative spatial relation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirAdlokativni prostorni odnos
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeDistalni prostorni odnos
Povezani opis
Aktivni ovirAdlokativni prostorni odnos
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeBlizina
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapored
Lemakod
Lemapri
Lemauz
Lemakraj


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime