Semantički okvir: Adlativni prostorni odnos


Glosirano ime Adlative spatial relation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirAdlativni prostorni odnos
Povezani tip odnosaperspektiva na
Povezano imePribližavanje
Povezani opis
Aktivni ovirAdlativni prostorni odnos
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeAblokalni prostorni odnos
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemado
Lemaprema
Lemak


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime