Semantički okvir: Ablativni prostorni odnos


Glosirano ime Ablative spatial relation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirAblativni prostorni odnos
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeAdlativni prostorni odnos
Povezani opis
Aktivni ovirAblativni prostorni odnos
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeUdaljavanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaod
Lemauslijed
Lemazbog


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime