Semantički okvir: Život


Glosirano ime Life
Opis Stanje bića od rođenja do prestanka svih životnih funkcija organizma
Odgovarajući okvir u FrameNetu Life
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Life

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirŽivot
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imePostojanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaživot.n
Lemaživjeti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime