Semantički okvir: Živo biće


Glosirano ime Living thing
Opis Biće koje jest ili je bilo živo
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri živih entiteta
Tagovi
Tip Okvir, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirŽivo biće
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeCjelina
Povezani opis
Aktivni ovirŽivo biće
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeEntitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaživ.a
Lemabiće.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime