Semantički okvir: Čitanje


Glosirano ime Reading
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri komunikacije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Reading

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirČitanje
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeJezična aktivnost
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemačitati.v
Lemačitanje.n
Lemapročitati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime