Metafora: ZNANJE JE GLEDANJE


Glosirano ime KNOWING IS SEEING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga Stjecanje znanja vizualnom percepcijom
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora KNOWING IS SEEING
Izvorni okvir Vizualna percepcija
Ciljni okvir Znanje

Inačice:
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačiceZNATI JE VIDJETI
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačiceZNANJE JE VIĐENJE

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaZNANJE JE GLEDANJE
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE PERCIPIRANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstnaš um različito promatra te dvije stvari
Glosirani primjerour mind sees differently those two things
Engleski prijevod primjeraour mind sees those two things differently
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstnjegov je pogled razum, njegov vid je um
Glosirani primjerhis glance is reason, his sight is mind
Engleski prijevod primjerahis glance is reason, his sight is a mind
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstmišljenja se razlikuju, ali često je to zbog toga što ljudi na istu situaciju gledaju s dvije različite točke gledišta.
Glosirani primjeropinions differ, but it is often only because people are watching the same situation from two different points of view.
Engleski prijevod primjeraopinions differ, but this is often only because people look the same situation from two different points of view.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstJa na to gledam iz sasvim drukčije perspektive.
Glosirani primjerI am looking on this from an entirely different perspective
Engleski prijevod primjeraI look at it from a completely different perspective.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstTek sad jasno vidim što si mi pokušavala objasniti.
Glosirani primjerIt is only now that I can clearly see what you have been trying to explain to me
Engleski prijevod primjeraOnly now can I see clearly what you have been trying to explain to me.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstRazmotrimo sada kako su drugi pristupali tom problemu.
Glosirani primjerLet us now look at how other approached to this problem.
Engleski prijevod primjeraLet us now see how others approached this problem.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstI vidi Isus misli ńih.
Glosirani primjerAnd Jesus saw their thoughts.
Engleski prijevod primjeraAnd Jesus saw their thoughts.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstDa budući očišćeni oči naše pameti, mozimo razabrati one stvari ke tebi ugodne jesu.
Glosirani primjerAnd when eyes of our mind are cleaned, we can see those things that are pleasing you
Engleski prijevod primjeraAnd when eyes of our mind are cleaned, we can see those things that are pleasing you
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstKad mu otvoriše oči uma.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime