Metafora: ZLO JE TAMA


Glosirano ime EVIL IS DARK
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore dobrobiti
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora EVIL IS DARK
Izvorni okvir Tama
Ciljni okvir Zlo

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaZLO JE TAMA
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaDOBRO JE SVJETLO
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.index.hr/vijesti/clanak/uspon-i-pad-ive-sanadera-kako-je-presao-na-tamnu-stranu-i-zavrsio-iza-resetaka-remetinca/733385.aspx
Napomena uz primjer
Primjer: tekstUspon i pad Ive Sanadera: Kako je prešao na tamnu stranu i završio iza rešetaka.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime