Metafora: ZAPREKE POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JESU ZBUNJUJUĆI PUTOVI ZA IZLAZAK IZ LOKACIJE


Glosirano ime IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS ARE CONFUSING PATHS TO MOVING OUT OF A LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore siromaštva
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS ARE CONFUSING PATHS TO MOVING OUT OF A LOCATION
Izvorni okvir Zbunjujući izlazni putovi
Ciljni okvir Zapreka poboljšanju ekonomskoga statusa

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime