Metafora: ZAPREKA ZNANJU JE TAMA


Glosirano ime IMPEDIMENT TO KNOWING IS DARKNESS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Percepcija: vid
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPEDIMENT TO KNOWING IS DARKNESS
Izvorni okvir Tama
Ciljni okvir Znanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaZAPREKA ZNANJU JE TAMA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaZAPREKA ZNANJU JE ZAPREKA GLEDANJU
Povezani opis
Aktivna metaforaZAPREKA ZNANJU JE TAMA
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaZNANJE JE GLEDANJE
Povezani opis
Aktivna metaforaZAPREKA ZNANJU JE TAMA
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaPOMOĆ ZNANJU JE SVJETLOST
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstGusti ovija mrak grobnog neznanja vaš um.
Glosirani primjerDense darkness of grave ignorance is wrapping your mind.
Engleski prijevod primjeraDense darkness of grave ignorance is wrapping your mind.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstMnogima je um potamnio.
Glosirani primjerTo_many is mind darkened.
Engleski prijevod primjeraMind of many people darkened.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPolitika i ideologija svima je zamračila um.
Glosirani primjerPolitics and ideology to_all have darkened mind.
Engleski prijevod primjeraPolitics and ideology have darkened everyone’s mind.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime