Metafora: ZAPREKA ZNANJU JE MUTNOĆA


Glosirano ime IMPEDIMENT TO KNOWING IS UNCLEARNESS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Percepcija: vid
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPEDIMENT TO KNOWING IS UNCLEARNESS
Izvorni okvir Mutnoća
Ciljni okvir Znanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaZAPREKA ZNANJU JE MUTNOĆA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaZAPREKA ZNANJU JE ZAPREKA GLEDANJU
Povezani opis
Aktivna metaforaZAPREKA ZNANJU JE MUTNOĆA
Tip odnosaoslanja se na
Povezana metaforaZNANJE JE GLEDANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstUpravo to, ta prijevara, smutila je um jednoj seljakinji.
Glosirani primjerThis deception has made the mind of poor peasant blurry.
Engleski prijevod primjeraThis deception has made the mind of poor peasant blurry.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstMajorova kći pomutila mu um i srce.
Glosirani primjerMayer’s daughter has made his mind and heart blurry.
Engleski prijevod primjeraMayer’s daughter has made his mind and heart blurry.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHSP
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstKada ńe glas budeš čuti, tada ti misal moćno smuti.
Glosirani primjerWhen you hear her voice, it will blur your thought hardly.
Engleski prijevod primjeraWhen you hear her voice, it will blur your thought hardly.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstPamet smutila se jest jere slušaše svaki jezikom svojim govoreći.
Glosirani primjerMind became murky because he was listening everybody speaking his own language.
Engleski prijevod primjeraMind became murky because he was listening everybody speaking his own language.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime