Metafora: ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JE ZAGRAĐENOST VODOM


Glosirano ime AN IMPEDIMENT TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS WATER CONFINEMENT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS WATER CONFINEMENT
Izvorni okvir Vodena ograđenost
Ciljni okvir Zapreka poboljšanju ekonomskoga statusa

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime