Metafora: ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JE KONSTRUIRANA OGRAĐENOST


Glosirano ime IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS CONSTRUCTED CONFINEMENT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS CONSTRUCTED CONFINEMENT
Izvorni okvir Konstruirana ograđenost
Ciljni okvir Zapreka poboljšanju ekonomskoga modela

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime