Metafora: ZAPREKA DJELOVANJU JE FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU


Glosirano ime IMPEDIMENTS TO ACTION ARE PHYSICAL IMPEDIMENTS TO MOTION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPEDIMENTS TO ACTION ARE PHYSICAL IMPEDIMENTS TO MOTION
Izvorni okvir Kretanje putom
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaZAPREKA DJELOVANJU JE FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVelika zapreka njegovu napredovanju bila je njegova nepismenost.
Glosirani primjerA_big obstacle to_his promotion was his illiteracy.
Engleski prijevod primjeraA big obstacle to his promotion was his illiteracy.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime