Metafora: VRIJEME JE PROSTOR KOJIM SE PROMATRAČ KREĆE


Glosirano ime TIME IS A LANDSCAPE THROUGH WHICH THE OBSERVER MOVES
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore vremena
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora TIME IS A LANDSCAPE THROUGH WHICH THE OBSERVER MOVES
Izvorni okvir Kretanje putom
Ciljni okvir Vrijeme

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime