Metafora: VRIJEME JE ENTITET


Glosirano ime TIME IS AN ENTITY
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore vremena
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora TIME IS AN ENTITY
Izvorni okvir Entitet
Ciljni okvir Vrijeme

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime