Metafora: VIŠE JE GORE


Glosirano ime MORE IS UP
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Supralokalni prostorni odnos
Ciljni okvir Količina

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaVIŠE JE GORE
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaCILJ JE OBJEKT U SUPRALOKALNOM ODNOSU
Povezani opis
Aktivna metaforaVIŠE JE GORE
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaMANJE JE DOLJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime