Metafora: UZROKOVANA PROMJENA STANJA JE UZROKOVANA PROMJENA LOKACIJE


Glosirano ime CAUSED CHANGE OF STATE IS CAUSED CHANGE OF LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga Bivanje na lokaciji
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora CAUSED CHANGE OF STATE IS CAUSED CHANGE OF LOCATION
Izvorni okvir Kretanje silom
Ciljni okvir Uzrokovana promjena stanja

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaUZROKOVANA PROMJENA STANJA JE UZROKOVANA PROMJENA LOKACIJE
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaSTANJE JE LOKACIJA
Povezani opis
Aktivna metaforaUZROKOVANA PROMJENA STANJA JE UZROKOVANA PROMJENA LOKACIJE
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaUZROK JE SILA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPrisilili su je da izađe iz lošeg braka.
Glosirani primjerThey_forced her to exit from the_bad marriage.
Engleski prijevod primjeraThey forced her to get out of her bad marriage.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime