Metafora: UZROK JE ISHODIŠTE


Glosirano ime CAUSE IS A SOURCE
Opis Metaforičko proširenje predodžbene sheme ishodište-put-cilj na okvir uzrok-proces-posljedica
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Uzrok
Ciljni okvir Ishodište

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime