Metafora: UM JE VOZAČ


Glosirano ime MIND IS A DRIVER
Opis Značajke vozača (okriv vozilo/putovanje) preslikavaju se na um (okvir tjelo).
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Vozač
Ciljni okvir Um

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaUM JE VOZAČ
Tip odnosaoslanja se na
Povezana metaforaUM JE VLADAR
Povezani opis
Aktivna metaforaUM JE VOZAČ
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaUM JE TIJELO
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstLjudima ne upravlja razum.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime