Metafora: UM JE SPREMNIK


Glosirano ime THE_MIND IS A_CONTAINER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga Containers
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora THE MIND IS A CONTAINER
Izvorni okvir Spremnik
Ciljni okvir Um

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:
Inferencija s obzirom na izvorni okvirSpremnik može biti otvoren ili zatvoren
Logički slijedi iz ciljnoga okviraUm može biti otvoren ili zatvoren jer spremnik može biti otvoren ili zatvoren. Otvoren spremnik (um) lako prima nove sadržaje (misli, ideje), a zatvoren spremnik (um) teško prima nove sadržaje (misli, ideje).
Tip logičkoga slijedapredodžbenoshematska
Izvedene metafore UM JE OTVOREN/ZATVOREN SPREMNIK
Inferencija s obzirom na izvorni okvirSpremnik može biti dubok ili plitak, tj. sposoban sadržavati više ili manje sadržaja.
Logički slijedi iz ciljnoga okviraDubok um (spremnik) sadržajniji je od plitkoga.
Tip logičkoga slijedapredodžbenoshematska
Izvedene metafore UM JE DUBOK/PLITAK SPREMNIK
Inferencija s obzirom na izvorni okvirSpremnik može biti velik ili malen, tj. sposoban sadržavati više ili manje sadržaja.
Logički slijedi iz ciljnoga okviraVelik um (spremnik) sadržajniji je od malenoga.
Tip logičkoga slijedapredodžbenoshematska
Izvedene metafore UM JE VELIK/MALEN SPREMNIK

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstMoje stvarne misli su u mom umu.
Glosirani primjerMy real thoughts are in my mind.
Engleski prijevod primjeraMy real thoughts are in my mind.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstKoje misli su prisutne u vašem umu u ovom trenutku?
Glosirani primjerWhich thoughts are present in your mind at this moment?
Engleski prijevod primjeraWhat are you thinking about right now?
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstneka se sva osjetila i um otvore prema ljepoti, ljubavi, raznolikosti i tajnama ovoga jedinog svijeta
Glosirani primjerlet all the senses and mind be opened towards the beauty, love, diversity and secrets of this one and only world
Engleski prijevod primjeralet all the senses and your mind be opened towards the beauty, love, diversity and secrets of this one and only world
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstZatvoren um – nesposobnost prihvaćanja novih ideja.
Glosirani primjerclosed mind – inability to accept new ideas
Engleski prijevod primjeraa closed mind – inability to accept new ideas
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekstum bremenit mislima
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekstda se napunite znanjem voļe Božje u svakomu razumu i pameti duhovnoj
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime