Metafora: UM JE RAČUNALO


Glosirano ime MIND IS A COMPUTER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MIND IS A COMPUTER
Izvorni okvir Računalo
Ciljni okvir Um

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaUM JE RAČUNALO
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaUM JE STROJ
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstProgramirani um upravlja vašim životom.
Glosirani primjerThe_programmed mind controls your life.
Engleski prijevod primjeraThe programmed mind controls your life.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstDanas sam na stand by.
Glosirani primjerToday I am on standby.
Engleski prijevod primjeraI am on standby today.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime