Metafora: UM JE OTVOREN/ZATVOREN SPREMNIK


Glosirano ime MIND IS AN OPEN/CLOSED CONTAINER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MIND IS AN OPEN/CLOSED CONTAINER
Izvorni okvir Spremnik
Ciljni okvir Um

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaUM JE OTVOREN/ZATVOREN SPREMNIK
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaUM JE SPREMNIK
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstneka se sva osjetila i um otvore prema ljepoti, ljubavi, raznolikosti i tajnama ovoga jedinog svijeta
Glosirani primjerlet all the senses and mind be opened towards the beauty, love, diversity and secrets of this one and only world
Engleski prijevod primjeralet all the senses and mind be opened towards the beauty, love, diversity and secrets of this one and only world
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstZatvoren um – nesposobnost prihvaćanja novih ideja.
Glosirani primjerclosed mind – inability to accept new ideas
Engleski prijevod primjeraclosed mind – inability to accept new ideas
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekstTadaj otvori ńim razum da bi razumjeli Pisma.
Glosirani primjerthen he opened their mind so that they can understand Letters
Engleski prijevod primjerathen he opened their mind so that they can understand Letters
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHSP
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekstS vami onde ja govorim,/pamet vašu vsu otvorim
Glosirani primjerThere I will speak with you and I will open your mind
Engleski prijevod primjeraThere I will speak with you and I will open your mind

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime