Metafora: UM JE OBJEKT


Glosirano ime MIND IS AN OBJECT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga Manipuliranje objektima
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MIND IS AN OBJECT
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Um

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaUM JE OBJEKT
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE MANIPULIRANJE OBJEKTIMA
Povezani opis

Logički slijed:
Inferencija s obzirom na izvorni okvirObjekt može biti posjedovan, oštar, tup, izgubljen, čvrst, krhak itd.
Logički slijedi iz ciljnoga okvira
Tip logičkoga slijeda
Izvedene metafore

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://voxfeminae.net/gender-art/item/962-biti-covjecnim-od-1800-do-2011-knjiga
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSamo ljudi posjeduju um.
Glosirani primjerOnly people possess mind.
Engleski prijevod primjeraOnly people possess mind.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPoludio sam, Gospode... um... um... sam izgubio!
Glosirani primjerI became crazy, Lord, my mind, I have lost my mind!
Engleski prijevod primjeraI became crazy, Lord, my mind, I have lost my mind!
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOvaj snažni um na polju tehnike posjedovao je zadivljujuću urođenu skromnost u načinu života.
Glosirani primjerThis strong mind in the technical area was in the possession of the remarkable modesty in the way of life.
Engleski prijevod primjeraThis strong mind in the technical area was in the possession of the remarkable modesty in the way of life.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstS čim će se sve njen krhki um susresti u životu.
Glosirani primjerWhat kinds of stuff is her brittle mind going to face during her life.
Engleski prijevod primjeraWhat kinds of stuff is her brittle mind going to face during her life.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraLU
Napomena uz primjerRaffaeli (2009, 116) navodi da je u primjeru 'oštar um' riječ o metonimijski motiviranoj metafori. Naime, temeljni je mehanizam proširenja semantičke strukture leksema oštar metonimija OBILJEŽJE ZA KATEGORIJU, pri čemu je ključno obilježje oštroga predmeta „da može dijeliti ili razdvajati cjelinu na više dijelova, pri čemu su oni međusobno precizno odvojeni“.
Primjer: tekstoštrouman
Glosirani primjersharp-minded
Engleski prijevod primjerasharp-minded
Primjer: anotacija
Izvor primjeraLU
Napomena uz primjer
Primjer: teksttup
Glosirani primjerdull
Engleski prijevod primjeradull
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHJR
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPokušavao je misliti na taj paradoks i izoštriti um dovoljno da ga shvati.
Glosirani primjerHe was thinking about this paradox and sharpen his mind enough to comprehend it.
Engleski prijevod primjeraHe was thinking about this paradox and sharpen his mind enough to comprehend it.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstNeka zloća ne privrne ńegov razum.
Glosirani primjerLet the evilness upturn his reason.
Engleski prijevod primjeraLet the evilness upturn his reason.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstAko razum razori se.
Glosirani primjerIf his mind falls appart.
Engleski prijevod primjeraIf his mind falls appart.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHSP
Napomena uz primjerDijakronija
Primjer: tekstKad ju rukom ti ustiskaš, razum zgubiš, pamet nimaš.
Glosirani primjerWhen you touch her with your hand, you loose your reason; you no longer have your mind.
Engleski prijevod primjeraWhen you touch her with your hand, you loose your reason; you no longer have your mind.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime