Metafora: UM JE DUBOK/PLITAK SPREMNIK


Glosirano ime MIND IS A DEEP/SHALLOW CONTAINER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Spremnik
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MIND IS A DEEP/SHALLOW CONTAINER
Izvorni okvir Spremnik
Ciljni okvir Um

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaUM JE DUBOK/PLITAK SPREMNIK
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaUM JE SPREMNIK
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekstu dubinama od razuma
Glosirani primjerin the depths of mind
Engleski prijevod primjerain the depths of mind
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttps://www.facebook.com/permalink.php?id=265768483480589
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPlitak um je dubina u kojoj su se mnogi udavili.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.index.hr
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNešto tako mogu pomisliti ljudi koji imaju plitak um.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerablog.dnevnik.hr/trantinchica/oznaka/mudrost
Napomena uz primjer
Primjer: tekstAko vas ne zadovoljava manje dubok um – njegujte onda duboki um osobe koju imate kraj sebe; cijenite ga i neka vam bude bitan.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjermetaforički motivirana leksička jedinica
Primjer: tekstdubokoumno
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjeraInternet
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPovršan um vidi površno, dubok um vidi duboko.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime