Metafora: TUGA JE BOLEST


Glosirano ime SADNESS IS A DESEASE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore emocija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaTUGA JE BOLEST
Tip odnosaoslanja se na
Povezana metaforaEMOCIJA JE STANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstTiha molitva svaku tugu liječi
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime