Metafora: TUGA JE ŽIVO BIĆE / SPOZNAVATELJ KOJI SE BUDI


Glosirano ime SADNESS IS COGNIZER THAT AWAKENS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore tuge
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPregršt njegovih stihova svedoči o pesnikovoj vezanosti za zavičajni pejsaž i budi tugu za još jednim Brankom koji je umro mlad,
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime