Metafora: TRŽIŠTE JE BOJNO POLJE


Glosirano ime MARKET IS A BATTLEFIELD
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MARKET IS A BATTLEFIELD
Izvorni okvir Bojno polje
Ciljni okvir Tržište

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaTRŽIŠTE JE BOJNO POLJE
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaPOSLOVANJE JE RAT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.kava.hr/Novi_trendovi.html
Napomena uz primjer
Primjer: tekstMnogi proizvođači kave u borbi za tržište ne opskrbljuju barove samo kavom, već im besplatno ustupaju kompletnu opremu
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://extravagant.com.hr/news/2012/10/21/de-lena-nakit-osvaja-i-aziju
Napomena uz primjer
Primjer: tekstDe Lena nakit, hrvatski brend koji sve više osvaja svjetska tržišta
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime