Metafora: TEMELJ JE OBJEKT U SUBLOKALNOM ODNOSU


Glosirano ime GROUND IS AN OBJECT IN A SUBLOCAL SPATIAL RELATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Sublokalni prostorni odnos
Ciljni okvir Građevina

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime