Metafora: TEŠKOĆA JE ZAPREKA KRETANJU


Glosirano ime DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO MOVEMENT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO MOVEMENT
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaTEŠKOĆA JE ZAPREKA KRETANJU
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis
Aktivna metaforaTEŠKOĆA JE ZAPREKA KRETANJU
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaSVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstEgo stoji na putu sreće.
Glosirani primjerThe_ego stands on the_way of_happiness.
Engleski prijevod primjeraThe ego stands in the way of happiness.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime