Metafora: SVRHOVITO DJELOVANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE


Glosirano ime PURPOSEFUL ACTION IS GOAL-DIRECTED MOTION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora PURPOSEFUL ACTION IS GOAL-DIRECTED MOTION
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime