Metafora: SVRHA JE CILJ


Glosirano ime PURPOSES ARE DESTINATIONS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno, Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ACHIEVING A PURPOSE IS REACHING A DESTINATION
Izvorni okvir Cilj
Ciljni okvir Svrha

Inačice:
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačiceACHIEVING A PURPOSE IS REACHING A DESTINATION
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačicePURPOSES ARE PHYSICAL GOALS

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSVRHA JE CILJ
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaSVRHOVITO DJELOVANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://vesti.krstarica.com/kultura/milan-lazic-prvak-baleta-snp-a-sazreo-sam-na-sceni/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstStigao sam do svog cilja kojem sam i težio.
Glosirani primjerI have reached to my goal which I aspired to.
Engleski prijevod primjeraI have reached the goal I aspired to.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime