Metafora: STUPANJ RASPODJELE BOGATSTVA JEST KONCENTRACIJA


Glosirano ime DEGREE OF WEALTH DISTRIBUTION IS CONCENTRATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora DEGREE OF WEALTH DISTRIBUTION IS CONCENTRATION
Izvorni okvir Stupanj raspodjele bogatstva
Ciljni okvir Koncentracija

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime