Metafora: STUPANJ NAPRETKA JE PRIJEĐENA UDALJENOST


Glosirano ime AMOUNT OF PROGRESS IS AMOUNT OF DISTANCE MOVED
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora AMOUNT OF PROGRESS IS AMOUNT OF DISTANCE MOVED
Izvorni okvir Kretanje prema cilju
Ciljni okvir Napredak

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSTUPANJ NAPRETKA JE PRIJEĐENA UDALJENOST
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaNAPREDAK JE KRETANJE PREMA NAPRIJED
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPregovori oko Ljubljanske banke nisu tako daleko odmakli.
Glosirani primjerThe_negotiations around Ljubljanska banka have_not that far gone.
Engleski prijevod primjeraThe negotiations concerning Ljubljanska banka haven’t yet taken a proper turn.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime