Metafora: STRAH JE OSOBA / PROTIVNIK / NADREĐENI KOJI SE NADVLADAVA


Glosirano ime FEAR IS A PERSON / SUPERIOR / OPPONENT THAT IS OVERRULED
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore emocija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSTRAH JE OSOBA / PROTIVNIK / NADREĐENI KOJI SE NADVLADAVA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaEMOCIJA JE OSOBA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstU zatvoru sam nadvladao svoje slabosti , strahove , pobijedio vlastiti ego , a upravo je ego glavni razlog naših nezadovoljstava
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime