Metafora: STRAH JE OBJEKT KOJI IMA VELIČINU


Glosirano ime FEAR IS AN OBJECT THAT HAS SIZE
Opis EMOTION.FEAR ISnot OBJECT that has SIZE.BIG. BIG FOR APPRAISAL.RELEVANCE
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore straha
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime